Estudos e informes

Recompilación de estudos e informes con contidos relevantes para empresas e organizacións inmersas en procesos de transformación dixital

As principais motivacións do Sector Naval para a implementación de Industria 4.0, son incrementar a eficiencia dos sistemas produtivos (80% dasempresas) e os sistemas de xestión (65% das empresas). Mais, a mellora destes sistemas require de pasos previos á industria 4.0. Os procesos produtivos aínda son moi manuais e de…
Con carácter mensual, recompilamos as novidades mais significativas que publicamos no Observatorio Galicia Industria 4.0
Con carácter mensual, recompilamos as novidades mais significativas que publicamos no Observatorio Galicia Industria 4.0
Con carácter mensual, recompilamos as novidades mais significativas que publicamos no Observatorio Galicia Industria 4.0
Con carácter mensual, recompilamos as novidades mais significativas que publicamos no Observatorio Galicia Industria 4.0
Con carácter mensual, recompilamos as novidades mais significativas que publicamos no Observatorio Galicia Industria 4.0
O catálogo constitúe unha boa base de partida para difundir o coñecemento sobre as principais actividades (non só ?servizos? en sentido estrito) que levan a cabo os clusters galegos, o cal pode ser de gran utilidade para a futura adaptación dun determinado servizo por parte do resto dos clusters, especialmente…
Co obxecto de localizar e delimitar que habilidades e destrezas son as demandadas nos diferentes sectores de actividade empresarial, as "skills 4.0" que cómpre impulsar especialmente, o Igape consultou aos principais clústeres galegos a través dun estudio, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, no marco do proxecto "AT Clusters Galicia". Os…