Boas prácticas

Exemplos de proxectos e implantacións levados a cabo por pemes nos ámbitos relacionados coas tecnoloxías 4.0

O sector do aserrado de madeira sólida en Galicia caracterízase por un elevado volume de actividade e unha importante fragmentación das instalacións. Esta situación condiciona dificultades para lograr economías de escala que facilite a modernización do sector mediante a incorporación de ferramentas de alta produción cuxa amortización require dun elevado…
O Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia concibe o piloto de fábrica 4.0 como un movemento das empresas cara á especialización, tecnificación e aumento da súa competitividade propia. Un movemento que require investimentos, desenvolvemento de novos procesos e formas de organización interna innovadoras. Este movemento é individual de…

2016 - Proxectos piloto Industria 4.0

Martes, 10 Outubro 2017 14:20
No ano 2016, Igape apoiou a realización de proxectos piloto de investimentos en Industria 4.0 en varias iniciativas coordinadas por clústers e asociacións de empresarios. No video que segue móstrase un resumo destas iniciativas:
A experiencia de Gandería Casanova pon de manifesto a posibilidade dunha transición eficaz da sala de muxido ó robot. A granxa conta con 60 vacas en muxido e en 15-20 días logrou que practicamente todas se adaptasen con normalidade ó novo sistema. Enlace orixinal: Gandería Casanova, unha transición exitosa ao…
O uso das tecnoloxías da visión avanzada está a espertar especial interese entre as empresas enfocadas na produción e comercialización de alimentos e bebidas. Trátase de tecnoloxías con múltiples aplicacións capaces de satisfacer as necesidades do sector alimentario no contexto actual debuxado pola Industria 4.0. No artigo enlazado presentánse algúns…