Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Segundo a sétima enquisa mundial de MIT Sloan Management Review e Deloitte, na que se entrevista a 4.300 directivos de 123 países e 28 sectores, as persoas enquisadas afirman necesitar desenvolver continuamente as súas habilidades, pero din que reciben pouco ou ningún apoio da súa organización para facelo. Ao redor…
Un estudio de Mckinsey estima nun 15% o potencial de mellora en proxectos de I+D en tempo de chegada ao mercado e coste de desenvolvemento, empregando ferramentas de realidade virtual. Trátase de testar os prototipos ou productos finais, propios ou da competencia, mediante realidade virtual en sesións colaborativas nas que…
Walmart e a empresa de capacitación VR STRIVR crearon un programa de formación baseado en realidade virtual para todas as 200 academias de adestramento que ten en EE.UU. Usando un casco Oculus Rift, o programa virtual capacita aos novos empregados en tres tipos de situacións: eventos especiais como Black Friday,…
Na historia dunha sociedade en guerra entre robots e humanos, probablemente estou no bando dos malos. Pero a dualidade humano/robot non sempre equivale a bo/ malo. A automatización crea novos roles. Os humanos serán os que instalen e fabriquen aos nosos novos compañeiros de traballo robóticos. Segundo a Federación Internacional…
A previsión de evolución das capacidades tecnolóxicas en Europa, elaborada por Cedefop, mostra que o cambio tecnolóxico pode acelerar as tendencias xa coñecidas no emprego, como o cambio a unha economía de servizos, e tamén pode aumentar a polarización no crecemento laboral, cun rápido crecemento proxectado para ocupacións de alta…
Hai dúas razóns polas que, unha e outra vez, a automatización conduce a niveis máis elevados de emprego. O primeiro ten que ver con que as novas tecnoloxías converten os luxos do pasado nas necesidades do presente, as cales requiren man de obra.A segunda razón para pola que non se…
A transformación dixital (TD) é unha loita de poder. As altas esferas das empresas non están a enfocar con liderado e decisión os cambios que as organizacións necesitan. Isto fai que os seus propios negocios fracasen unha e outra vez á hora afrontar esta metamorfose. Os cargos medios son os…
Unha empresa española, Navantia, creou a primeira peza do mundo fabricada en 3D instalada nun buque que, nestes momentos, atópase en construción. Navantia iniciou a súa actividade de investigación na tecnoloxía de fabricación aditiva fai xa tres anos, dentro do contexto da estratexia da compañía, denominada Estaleiro 4.0. O primeiro…

Sentido común dixital

Martes, 29 Mai 2018 09:20
Os líderes empresariais necesitan unha comprensión básica acerca de como traballan as tecnoloxías. Máis importante aínda, deben enfocarse en validar o que as tecnoloxías poden facer polas súas compañías agora e no futuro próximo. Deben identificar as áreas nas que as tecnoloxías poden aplicarse para xerar novos produtos ou servizos…

Poñendo o CO2 a traballar

Martes, 08 Mai 2018 00:00
Durante séculos, moitos dos produtos destinados ao consumo humano baseáronse na extracción de materias primas da Terra e, no proceso, liberar dióxido de carbono á atmosfera. A degradación ambiental resultante levou a algunhas empresas a finais da década de 1990 e principios da de 2000 a responder con compromisos de…
Páxina 1 de 8