Re-acciona Covid-19

Capacitar as pemes ante os novos retos

A pandemia mudou o contexto económico e, polo tanto, as empresas necesitan fortalecerse neste novo escenario. Para iso, o Igape ofrece novos servizos dentro do programa Re-acciona. Cunha dotación de 3’6 millóns de euros os novos servizos modulares de asesoramento especializado, teñen como obxectivo axudar ao tecido empresarial a reforzar a súa posición de partida, a abordar novos mercados e a impulsar a súa aposta pola economía circular.

Estes novos servizos están financiados no marco do eixo REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de covid-19

Novos servizos, mesma filosofía Re-acciona:

Consecución de resultados

Desde o comezo defínense uns obxectivos, que se fan tanxibles ao rematar o servizo. Deste xeito, empresa coñece, dende o inicio, que pode esperar coa súa posta en marcha.

Aprendizaxe e autonomía

Os servizos están deseñados con carácter práctico e buscan que a empresa se adapte ao novo contexto económico. Para iso o acompañamento na execución e a formación que se imparte durante o servizo é clave para conseguilo.

Acompañamento

Os servizos desenvólvense de maneira guiada polo axente colaborador, que en todo momento está a disposición da empresa durante a duración do servizo.

Cales son os novos servizos Re-acciona para afrontar a COVID-19?

Servizo Entidades colaboradoras
Reestruturación financeira e adecuación de estados financeiros tras o impacto de COVID-19 e os novos modelos de negocio. Arxon Estrategia. Ver presentación
Audicon. Ver presentación
Medrar Smart Solutions.Ver presentación
Preparación para a transmisión ou adquisición de unidades produtivas Casares. Ver presentación
Parada y Cotelo. Ver presentación
Análise de mercados internacionais concretos Axperia Vetures. Ver presentación
Dirección por Implicación. Ver presentación
Maremal. Ver presentación
Elaboración, adaptación e implementación de plans estratéxicos de internacionalización EOSA Consultores. Ver presentación
Esquío Ingeniería. Ver presentación
Formacomer Gadicom. Ver presentación
Implementación de metodoloxías e procesos acordes coa economía circular

Inova. Ver presentación
Norquality. Ver presentación
Valora Consultores. Ver presentación

Enlaces relacionados:

- Convocatoria  (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210930/AnuncioO92-210921-0001_gl.html)

- Máis información (http://reacciona.igape.es/index.php/reacciona-covid-19/)

 

Compartir en redes sociais