Plataformas 1   China g   EEUU g   Marrocos g   Mexico g
  (Shanghai)   (Miami)   (Casablanca)   (Ciudad de México)
               
  Peru g    BREXIT g        
  (Lima)   (Londres)        

Antena BREXIT do Igape en Londres

Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectoraAntBrexit  
Karen Robb
Directora de Antena BREXIT
 

Antena Brexit

Ofrece servizos especialmente adicados á temática Brexit.

Beneficiarios dos servizos: empresas galegas e organismos empresariais galegos.

Modo de solicitude do servizo: a través da Oficina Virtual do Igape IG263 Servizo de internacionalización Antenas de Igape no exterior

Consecuencias do Brexit para as relacións comerciais entre o Reino Unido e España

O 31 de xaneiro de 2020, como consecuencia da ratificación do Acordo sobre a Retirada do Reino Unido da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía Atómica, o Reino Unido ha deixado de formar parte da Unión Europea. Con todo, este novo contexto xurídico non debe supoñer un obstáculo para as importantes relacións comerciais que historicamente manteñen o Reino Unido e España.

A medida que as novas relacións entre o Reino Unido e a Unión Europea asíntanse, as empresas españolas con relacións comerciais no Reino Unido deberán considerar se o seu modelo operativo actual segue sendo adecuado para o seu propósito. O acordo do Brexit recentemente negociado posiblemente afectará o seu negocio, aínda que se se toman as medidas adecuadas coa antelación suficiente o impacto sobre o seu beneficio debería ser inmaterial.

Aínda que existe certa incerteza ao redor dalgúns elementos crave que afectan as relacións comerciais entre os distintos operadores económicos do Reino Unido e a Unión Europea, chegou o momento de que as empresas españolas con presenza no Reino Unido actúen para optimizar a súa actividade neste país dentro do novo marco regulatorio.

A actividade das empresas galegas no Reino Unido tras o Brexit

O 31 de decembro de 2020 finalizou o período transitorio que permitiu seguir aplicando, con determinadas excepcións, o Dereito da Unión Europea nas relacións co Reino Unido. A finalización deste período transitorio xa se fixo notar en Galicia no mes de xaneiro de 2021, cunha caída nas exportacións ao mercado británico de case un 40% e unha caída das importacións a Galicia de produtos de orixe británica de máis do 67%. Este descenso non pode atribuírse exclusivamente á saída do Reino Unido da Unión Europea, tendo en conta o contexto de pandemia no que nos atopamos.

Con todo, é evidente que o Brexit tivo un impacto negativo nas relacións comerciais co Reino Unido. Para minorar este impacto é importante que as empresas galegas teñan coñecemento dos aspectos máis críticos do novo contexto regulatorio como son a aplicación do arancel cero para os produtos de orixe comunitaria, o cumprimento dos distintos trámites aduaneiros esixidos ou o cumprimento das obrigacións formais en materia do IVE.

 A Antena Brexit como apoio para as empresas galegas con relacións comerciais co Reino Unido

O obxectivo da Antena Brexit é axudar ás empresas galegas a coñecer como lles afecta o novo contexto normativo e que medidas poden adoptar para adaptar a súa operativa ao devandito contexto, permitíndolles optimizar os seus recursos. Para iso, comprométese a brindarlles unha orientación específica, personalizada e práctica. O enfoque da Antena Brexit é actuar como portelo único para acompañar ás empresas galegas nos seus negocios co Reino Unido, contando para iso coa competencia técnica e o coñecemento do mercado obtidos como consecuencia dunha ampla experiencia no asesoramento de empresas con intereses neste país.

 O obxectivo da Antena Brexit é:

  • Axudar ás empresas galegas a que cumpran coas novas regras que rexen as relacións comerciais co Reino Unido. Para iso, asesorará ás empresas galegas no cumprimento de todas as obrigacións formais que se esixen actualmente, así como nas que se vaian aprobando a través das próximas modificacións lexislativas.
  • Ofrecerlle as ferramentas para impedir que a rendibilidade do seu negocio véxase afectada negativamente polo Brexit. A Antena Brexit axudará ás empresas galegas a conseguir que o seu modelo de negocio sexa o máis eficiente posible: as novas barreiras e regras comerciais poden significar maiores custos que non poden mitigarse, debendo ser absorbidos ou repercutidos. Unha adecuada previsión de custos e obrigacións pode ser decisiva á hora de valorar se unha operación comercial co Reino Unido é ou non é rendible.

 

A través da Antena Brexit as empresas galegas teñen unha ferramenta para sortear as principais barreiras que se presentan despois que o Reino Unido haxa abandonado oficialmente a Unión Europea. Estas son, principalmente:

1. Barreiras regulatorias
2. Desafíos fiscais indirectos
3. Barreiras aduaneiras
4. Persoas e problemas de mobilidade

 

Sección de contidos de interese para descargar:

 

Para solicitar os servizos da Antena Brexit  acceda a través da Oficina Virtual do Igape  IG263 Servizo de internacionalización Antenas de IGAPE no exterior.