Asesoramento

Información de mercados e cooperación empresarial

Programa Cooperex, Observatorio de internacionalización, Exportación Galega.

Iniciación en mercados internacionais

Alta en programas avanzados de apoio a internacionalización (IG 192), Xestores de internacionalización, Programa Primeira Exportación, Mentoring, Directorio de empresas de asistencia técnica...

Consolidación en mercados internacionais

Centro de excelencia, Plan Foexga, Licitacións internacionais...

Apoios a internacionalización

Base de expertos en comercio exterior, rede mundial de emprearios galegos no exterior e outros apoios...