Plataformas 1   China g   EEUU g   Marrocos g   Mexico g
  (Shanghai)   (Miami)   (Casablanca)   (Ciudad de México)
               
  Peru g    BREXIT g        
  (Lima)   (Londres)        

Información de mercados e cooperación

Poñense a disposición das empresas galegas servizos individualizados en destino co obxectivo de apoiar a súa acción nos mercados internacionais. Estes servizos distínguense polo seu carácter personalizado adaptado ás condicións e necesidades concretas da empresa.

Os tipos de servizos que se prestan dende as antenas son:

  • Información de mercado e apoio in-situ.
  • Prospección de mercado.
  • Identificación e seguimento de axentes de negocio: socios potenciais, clientes e distribuidores.
  • Elaboración de axendas.
  • Itinerario personalizado de internacionalización empresarial.
  • Apoio puntual en accións de promoción.
  • Seguimento de accións comerciais previas.

Datos de comercio exterior de Galicia. Enlace

Fonte: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. AEAT.

Ofrece servizos especialmente orientados á temática Brexit.

 


 Beneficiarios dos servizos:

  • Empresas galegas.
  • Organismos empresariais galegos.

Modo de solicitude de servizo a través da Oficina Virtual do Igape IG263 Servizo de internacionalización Antenas do IGAPE no exterior 

Manual de solicitude do servizo  bullet-arrow2

Temporalmente sen servizo, esperamos voltar en breve, desculpen as molestias.

 Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectorAntenaPeru  
Emilio Guardia 
Director de Antena Perú
 

 Moitas son as características ou circunstancias que converten a Perú nun mercado atractivo para as empresas galegas.

De Perú é destacable o crecemento constante da súa economía na última década, que se viu posibilitado por varios factores. Entre eles, debeuse á continuidade nas políticas macroeconómicas que estabilizaron as finanzas públicas, a un baixo endebedamento do goberno, a promoción do crédito interno e a redución da inflación ao nivel de países avanzados. Os seus indicadores son mellores, en moitos termos, que outros países da rexión.

Así mesmo, cabe destacar que se foron levando a cabo un conxunto de medidas ligadas ao impulso do investimento público e acrecéntase o dinamismo da actividade privada.

Hai un incremento da clase media que leva aparellado un maior consumo interno de produtos de varios sectores que presentan un valor engadido.>

 Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectoraAntenaMEXICO  
Adriana Cao 
Directora de Antena México
 

Importancia de México para Galicia

Actualmente é un mercado potencial de 136 millóns de consumidores, é o 10° país máis poboado a nivel mundial e o 2° a nivel de América Latina, sendo o primeiro país de fala hispana no mundo.

México é o principal destino turístico de América Latina e o 7° país máis visitado do mundo, no ano 2019 recibíu 41.4 millóns de turistas internacionais.

México é a segunda economía de América Latina e a 15ª máis grande do mundo, e desde 1986, practica unha política de apertura ao comercio internacional.

Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectorEEUU  
Javier Pérez Palencia 
Director de Antena EE.UU.
 

EE.UU. primeira potencia económica

A economía dos EE. UU. cun produto interior bruto de 21,4 billóns de dólares en 2019, é a primeira do mundo. Forma un mercado de 328 millóns de consumidores que cunha renda  per  cápita de 62.480 dólares representa preto dun 24% da produción mundial. Segundo datos da  UNCTAD, en 2019 EE. UU. ocupou o segundo lugar como emisor de investimento (9,5% do total mundial) e foi o principal receptor de investimento estranxeiro (15,9% do total).

Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectoraAntBrexit  
Karen Robb
Directora de Antena BREXIT
 

Antena Brexit

Ofrece servizos especialmente adicados á temática Brexit.

Beneficiarios dos servizos: empresas galegas e organismos empresariais galegos.

Modo de solicitude do servizo: a través da Oficina Virtual do Igape IG263 Servizo de internacionalización Antenas de Igape no exterior

Consecuencias do Brexit para as relacións comerciais entre o Reino Unido e España

O 31 de xaneiro de 2020, como consecuencia da ratificación do Acordo sobre a Retirada do Reino Unido da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía Atómica, o Reino Unido ha deixado de formar parte da Unión Europea. Con todo, este novo contexto xurídico non debe supoñer un obstáculo para as importantes relacións comerciais que historicamente manteñen o Reino Unido e España.

A medida que as novas relacións entre o Reino Unido e a Unión Europea asíntanse, as empresas españolas con relacións comerciais no Reino Unido deberán considerar se o seu modelo operativo actual segue sendo adecuado para o seu propósito. O acordo do Brexit recentemente negociado posiblemente afectará o seu negocio, aínda que se se toman as medidas adecuadas coa antelación suficiente o impacto sobre o seu beneficio debería ser inmaterial.

Aínda que existe certa incerteza ao redor dalgúns elementos crave que afectan as relacións comerciais entre os distintos operadores económicos do Reino Unido e a Unión Europea, chegou o momento de que as empresas españolas con presenza no Reino Unido actúen para optimizar a súa actividade neste país dentro do novo marco regulatorio.

 Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectorAntena Marruecos  Analista Marruecos
David Garay 
Directora de Antena Marrocos
Zineb Goumri
Analista de mercado Marroco

ÁFRICA Novas Perspectivas

A economía africana presenta unhas perspectivas bastante favorables para os próximos anos. Segundo o informe Global Economic Prospects do Banco Mundial, o crecemento económico de África acelérase, cunha taxa de crecemento do 3,4% no 2019 e do 3,7% no 2020-21.

O continente, onde existe a maior zona de libre comercio do mundo, a área Continental Africana de Libre Comercio ( AfCFTA), cun mercado de 1.200 millóns de habitantes, está preparado para crear unha traxectoria de desenvolvemento completamente nova, aproveitando o potencial dos seus recursos e a súa poboación.

Doutra banda, África é un foco de máximo interese para o investimento exterior desde todo o mundo. No transcurso do último exercicio, o continente africano esquivou a diminución global do investimento estranxeiro directo a medida que os fluxos dirixidos á rexión experimentaron un incremento interanual do 11%, elevándose a 46.000 millóns de dólares (40.750 millóns de euros ao cambio actual), segundo o ‘Informe de Investimento Mundial’ da Conferencia das Nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento (UNCTAD).