Iniciación en mercados internacionais

Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.

Bolsa de traballo de xestores de internacionalización e convocatorias de axudas para a contratación de persoal especializado na xestión internacional da empresa.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.