Plataformas 1   China g   EEUU g   Marrocos g   Mexico g
  (Shanghai)   (Miami)   (Casablanca)   (Ciudad de México)
               
  Peru g    BREXIT g        
  (Lima)   (Londres)        

Antena empresarial do Igape en MARROCOS

 Presentación Dirección/Equipo Antena

 DirectorAntena Marruecos  Analista Marruecos
David Garay 
Directora de Antena Marrocos
Zineb Goumri
Analista de mercado Marroco

ÁFRICA Novas Perspectivas

A economía africana presenta unhas perspectivas bastante favorables para os próximos anos. Segundo o informe Global Economic Prospects do Banco Mundial, o crecemento económico de África acelérase, cunha taxa de crecemento do 3,4% no 2019 e do 3,7% no 2020-21.

O continente, onde existe a maior zona de libre comercio do mundo, a área Continental Africana de Libre Comercio ( AfCFTA), cun mercado de 1.200 millóns de habitantes, está preparado para crear unha traxectoria de desenvolvemento completamente nova, aproveitando o potencial dos seus recursos e a súa poboación.

Doutra banda, África é un foco de máximo interese para o investimento exterior desde todo o mundo. No transcurso do último exercicio, o continente africano esquivou a diminución global do investimento estranxeiro directo a medida que os fluxos dirixidos á rexión experimentaron un incremento interanual do 11%, elevándose a 46.000 millóns de dólares (40.750 millóns de euros ao cambio actual), segundo o ‘Informe de Investimento Mundial’ da Conferencia das Nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento (UNCTAD).

Marrocos a porta de África

Marrocos é o 25º país máis grande de África cunha área xeográfica de 446.550 km2 ² (712.550 km² incluíndo o Sáhara Occidental).

Segundo destino da exportación española despois da UE, sendo o volume de exportación a Marrocos maior que o de China e India conxuntamente.

O posicionamento estratéxico de Marrocos en África apoiado nos referentes culturais, idiomáticos e relixiosos comúns e liderado polos viaxes do Rei de Marrocos, Mohamed VI, permitiu posicionar ao país alauí como porta de África.

O país alauita é o máis estable do norte de África e apostou pola súa inmersión na economía mundial. Membro da Organización Mundial do Comercio (OMC), asinaron máis de corenta acordos de libre comercio que lle dan acceso a máis de 1.000 millóns de consumidores. 

Marrocos é o principal receptor do Investimento Estranxeiro Directo (IED) do Norte de África.

A economía marroquí é a 5ª máis grande do continente africano (Sudáfrica, Exipto, Nixeria e Arxelia) e a 57ª máis grande do mundo.

Sectores de oportunidade

Os sectores comerciais máis atractivos para as firmas galegas inclúen a pesca (peixes e crustáceos), a automoción, as semi-manufacturas industriais (metálicas, eléctricas, mecánicas), as materias primas (madeira, plástico, pedra, formigón e de ferro e aceiro), os equipamento en xeral -en particular para a industria téxtil (pezas e complementos de vestir), o equipamento e a xestión turística, os servizos de transporte e loxística, os servizos de enxeñería e de consultoría, o sector da distribución (inclúe franquías), a exportación de sistemas de xestión en todos os ámbitos (desde loxística a sanidade) e o material e o equipamento de construción.

Desde a Antena Igape en Marrocos (Casablanca) poñemos a disposición das empresas galegas un coñecemento especializado da economía marroquí, para facilitarlles ao máximo o seu acceso a este mercado.

Convidamos a aproveitar esta importante ferramenta tanto ás compañías que queren comezar a exportar a Marrocos, como para as que buscan fortalecer lazos de comercio ou de investimento xa existentes.

Asesoramos e acompañamos a empresas e institucións nos seus procesos de internacionalización: plans de exportación, control e seguemento en todo o proceso de exportación, investigación e prospección de mercados, información e asesoramento da xestión administrativa da exportación (aranceis, loxística, documentos), asesoramento en fiscalidade internacional, ampliación e expansión de mercados, contratación internacional, asesoramento xurídico e marco legal internacional.

 

Comercio

Investimento e cooperación empresarial

Agroalimentación

Automoción

Distribución comercial

Equipamento / material para construción

Equipamento agrícola

Equipamentos para industria téxtil

Inxeniería e consultoría

Insumos para industrias de metálica, metalúrxica, mecánica e electrónica.

Material ferroviario (seguridade e sinalización)

Sanidade

Sistemas de xestión (loxística, sanidade,…)

Transporte e loxística

Turismo

Acuicultura

Aeronáutica

Agroindustria

Automoción

Electrónico

Enerxías renovables

Servizos a empresas

Servizos de formación

Transporte e loxística

Tratamento de augas

Turismo

 

Sección de contidos de interese para descargar:

 

A Antena Igape Marrocos presta servizos empresariais individualizados, para solicitalos acceda a través da Oficina Virtual do Igape IG263 Servizo de internacionalización Antenas do IGAPE non exterior.