Plataformas 1   China g   EEUU g   Marrocos g   Mexico g
  (Shanghai)   (Miami)   (Casablanca)   (Ciudad de México)
               
  Peru g    BREXIT g        
  (Lima)   (Londres)        

Antenas Empresariais do IGAPE no exterior

Poñense a disposición das empresas galegas servizos individualizados en destino co obxectivo de apoiar a súa acción nos mercados internacionais. Estes servizos distínguense polo seu carácter personalizado adaptado ás condicións e necesidades concretas da empresa.

Os tipos de servizos que se prestan dende as antenas son:

  • Información de mercado e apoio in-situ.
  • Prospección de mercado.
  • Identificación e seguimento de axentes de negocio: socios potenciais, clientes e distribuidores.
  • Elaboración de axendas.
  • Itinerario personalizado de internacionalización empresarial.
  • Apoio puntual en accións de promoción.
  • Seguimento de accións comerciais previas.

Beneficiarios dos servizos:

  • Empresas galegas dadas de alta en programas avanzados de internacionalización de Igape (IG192)
  • Organismos empresariais galegos.

Modo de solicitude de servizo:  a través da Oficina Virtual do Igape IG263 Servizo de internacionalización Antenas do IGAPE no exterior 

 Manual de solicitud del servicio  bullet-arrow2

Temas relacionados: