A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.

Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

 • plataformascon-6-gal.png
 • brexit.png
 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2021-2025

  Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2021-2025

Xestores de internacionalización

Xestores de internacionalización

 • bannerfoexga.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización

 • banner-estadistica-comercio-exterior.png
 • banner-p-cursoformat-e-internacionalizacion-2021-22.png

Axudas