Guía UE de internacionalización

Guía para responsables políticos, partes interesadas e organismos de xestión especialmente a escala rexional.

Entidades que desexen axudar ás Pemes a aproveitar as oportunidades que ofrece o mercado internacional, tanto na UE coma en todo o mundo, co apoio dos Fondos Estruturais.

A Edición Galicia desta guía inclúe os programas que a Xunta de Galicia facilita ás empresas galegas para asúa proxección internacional, a través do Intituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

  1. Resumo executivo
  2. Por que as PEME deberían internacionalizarse?
  3. Axuda pública á internacionalización das PEME
  4. Cómo pódense utilizar os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos para proxectos de internacionalización
  5. Exemplos de boas prácticas
  6. Anexo I Medidas de apoio e accións realizadas a escala da UE
  7. Anexo II Fontes
  8. Anexo III Otras publicacións útiles

 

GUÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN DA UNIÓN EUROPEA [PDF.]