A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.

Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.