Financiamento

Regular as axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras, para promover o desenvolvemento económico mediante o fomento da innovación e a cooperación en distintos sectores da actividade económica en Galicia, con estruturas xurídicas que representen a estas agrupacións clúster.