Microcréditos 2014

Bonificación dos custos financeiros das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.

 As axudas aplicaranse ao financiamento obtido das entidades financeiras con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante as seguintes liñas: 

LIÑA ICO-EMPRESAS E EMPRENDEDORES 2014

•LIÑA ICO-GARANTIA SGR/SAECA 2014 

Compartir en redes sociais

Axudas