Incentivos económicos rexionais

Programa de fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais de investimento en Galicia, co obxectivo de corrixir os desequilibrios territoriais existentes.

 

 

Compartir en redes sociais

Axudas