Guías de financiamento

Princiais instrumentos financeiros do mercado, metodoloxía, diagnóstico, negociación bancaria e atración de investidores.

Guía básica de financiamento

Describe os princiais instrumentos financeiros do mercado, mostrando as súas características básicas e o uso máis idóneo en función das necesidades de cada proxecto de investimento ou gasto.

Diagnóstico financeiro da empresa

Ofrece unha metodoloxía e instrumentos de interpretación e análise da información económica e financeira da empresa.

Negociación bancaria

Mostra pautas para afrontar o proceso de negociacións, comentando que elementos valoran as entidades financeiras ao estudar as distintas operacións.

Instrumentos financeiros para a internacionalización da empresa

Explica dun xeito sinxelo, os instrumentos financeiros máis empregados en operacións internacionais.

Atrae investidores para o teu proxecto

Describe o proceso para captar capital de investidores privados –business angels e sociedades de capital risco- que son, como se contacta con eles, que valoran e que demandan dos proxectos que apoian.

Compartir en redes sociais