Formación

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) organiza diferentes actividades formativas directamente ou colaborando con distintas entidades (concellos, universidades, consellería de Cultura, Educación e O.U., asociacións empresariais…) destinadas a fomentar a creación, maduración e consolidación de empresas así como a difundir a cultura emprendedora na nosa Comunidade.