Xestión laboral e contratación

Xestión laboral e contratación.

 

Laboral e contratación

 1. O Salario
  1. Estructura
  2. Retribucións
  3. Bases de cotización réxime xeral
  4. Contía
 2. Contratación Indefinida
  1. Formación e características
  2. Contrato indefinido ordinario
  3. CI de apoio a novos emprendedores
  4. CI para proxectos de emprendemento xoven
  5. CI de apoio a persoas beneficiarias do Sist. Nac. de Garantía Xuvenil
  6. CI de mozos por microempresa e autónomos
  7. CI personas con discapacidade
  8. CI de persoas con minusvalía en centros especiais de emprego
  9. CI de apoio aos emprendedores de persoas con minusvalía procedentes de enclaves laborais
  10. CI para traballadores en situación de exclusión social
  11. CI para traballadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
  12. CI para traballadores que teñan acreditada pola administración competente a condición de vítimas de violencia de xénero, doméstica ou vítimas de terrorismo
  13. Incentivos á contratación indefinida para traballadores procedentes dunha ETT con contrato de primeiro emprego novo, con contrato para a formación e a aprendizaxe ou con contrato en prácticas
  14. Incentivos á contratación indefinida para traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego
  15. Incentivos por conversión de contrato en prácticas e temporal para o fomento do emprego de persoas con minusvalía en contrato indefinido
  16. Incentivos por conversión de contrato en prácticas, de relevo, de substitución por anticipación da idade de xubilación e eventual primeiro emprego en contrato indefinido
  17. Cláusulas específicas e incentivos á contratación de fixos-discontinuos