Fichas informativas

As fichas informativas amosan as distintas formas xurídicas polas que pode optar un emprendedor no momento de constituír a empresa, comparando as características principais de cada unha delas, e describindo os trámites necesarios para a súa posta en marcha.

Xestión laboral e contratación.

 Análise dos distintos trámites que deben realizares os empresarios para a posta en marcha da súa empresa.

Estudio dos distintos impostos que afectan/poden afectar no desenvolvemento da actividade empresarial.