Clusters

ClustersEn época de crise, o investimento en coñecemento, intanxibles..., en innovación, en xeral, vólvese difícil ante a presión da conta de resultados. Neste contorno, as pemes deben optar por unha estratexia baseada na cooperación empresarial como factor clave para alcanzar unha situación competitiva no mercado.

Os clusters reveláronse como un poderoso instrumento para o impulso da cooperación empresarial en materia de I+D+i, internacionalización ou recursos humanos.

Este libro ofrece unha metodoloxía para o desenvolvemento de iniciativas cluster, como formalizalas, estruturalas, así como para avaliar a consecución dos seus obxectivos. Realiza, así mesmo, unha revisión de diferentes casos de éxito de iniciativas cluster desenvolvidas no ámbito nacional e europeo.

O autor

Javier García Díez é Xefe de División de Política Sectorial da Axencia de Investidores e Servizos onde vén traballando dende o ano 1997. Anteriormente desempeñou funcións de Secretario Xeral do Consello Económico e Social de Castela e León, responsable de planificación estratéxica de Retecal Interactiva (actualmente ONO) e Conselleiro Delegado do Grupo Telecyl S.A., compañía que axudou a fundar no ano 1992.

Compatibilizou a súa actividade profesional coa de profesor de Economía aplicada e Dereito financeiro da Universidade de Valladolid. Actualmente, é profesor de Xestión financeira na Universidade Miguel de Cervantes.

Descargas

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios