Oficina virtual

O Igape está decidido a apoiarse cada vez máis nas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) para prestar aos seus usuarios unha atención máis áxil e sinxela, evitando sempre os desprazamentos innecesarios.
Esta páxina contén todos os puntos de acceso relacionados coa tramitación telemática de expedientes no IGAPE.

Os servizos dispoñibles neste momento son os seguintes:

Para o acceso a determinados servizos (marcados cun candado) é necesaria a utilización dun certificado electrónico X509 v.3 expedido por entidade certificadora aceptada pola Consellería de Facenda.

Temas relacionados:

Compartir en redes sociais