Extranet de Entidades Financeiras e SGRs

Benvido á extranet de Entidade Financeiras e SGRs.

Este espacio é de uso exclusivo de entidades colaboradoras (entidades financeiras e SGRs). Para utilizar esta aplicación necesita dispor dun certificado X509.V3. Este certificado asegura a identidade do usuario e a confidencialidade da comunicación entre vostede e o IGAPE.

Información especializada: 900 81 51 51

Acceso a parte privada da extranet de Entidades Financeiras e SGRs

Compartir en redes sociais