Requirimentos de emenda

Nesta páxina publícanse os requirimentos de emenda das solicitudes que non reúnen os requisitos establecidos nas bases reguladoras dos procedementos tramitados en concorrencia competitiva.

Pódese descargar para cada procedemento o corpo do requirimento conxunto de emenda e dende o enlace “Información detallada do requirimento” cada solicitante debe introducir o NIF da empresa e o código IDE da solicitude, ou ben o NIF e o código de acceso que deberá obter a través dos servizos de asistencia técnica do Igape, segundo o caso, para, a continuación, acceder á información detallada do seu requirimento.

CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónRequirimento de emenda conxuntoInformación detallada do requirimento
IG239.2021.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 24/09/2021 Descargar
IG240.2021.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 24/09/2021 Descargar
IG107.2021.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 21/06/2021 Descargar
IG193.2021.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia 04/05/2021 Descargar
IG230.2020.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 24/11/2020 Descargar
IG274.2020.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa Infraestruturas Estratéxicas Abertas), promovidos por grandes empresas galegas 04/11/2020 Descargar
IG239.2020.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 28/10/2020 Descargar
IG240.2020.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 20/10/2020 Descargar
IG208.2020.1 Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas 21/09/2020 Descargar
IG270.2020.1 Axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipo (programa Maquinaria 4.0) 11/09/2020 Descargar
IG223.2020.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 en Galicia 08/09/2020 Descargar
IG272.2020.1 Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital) 29/07/2020 Descargar
IG264.2020.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada) 28/05/2020 Descargar
IG107.2019.2 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 12/02/2020 Descargar Descargar
IG240.2019.2 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 27/11/2019 Descargar Descargar
IG256.2019.1 Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0) 15/11/2019 Descargar
IG107.2019.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 16/10/2019 Descargar Descargar
IG193.2019.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia 23/09/2019   Descargar
IG233.2019.1 Axudas para novos emprendedores en zonas rurais (Galicia Rural Emprende) 27/08/2019 Descargar Descargar
IG230.2019.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 10/06/2019 Descargar Descargar
IG240.2019.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 05/06/2019 Descargar Descargar
IG239.2019.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 16/05/2019 Descargar Descargar
IG208.2019.1 Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas 22/04/2019 Descargar Descargar
IG223.2018.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0) en Galicia 30/11/2018 Descargar
IG107.2018.2 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 30/11/2018 Descargar Descargar
IG240.2018.2 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 23/10/2018 Descargar Descargar
IG107.2018.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 09/10/2018 Descargar Descargar
IG239.2018.2 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 24/07/2018 Descargar Descargar
IG233.2018.1 Axudas para novos emprendedores en zonas rurais (Galicia Rural Emprende) 17/07/2018 Descargar Descargar
IG230.2018.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 27/06/2018 Descargar Descargar
IG208.2018.1 Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas 09/05/2018 Descargar Descargar
IG240.2018.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 07/05/2018 Descargar Descargar
IG229.2018.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 16/04/2018 Descargar Descargar
IG239.2018.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 04/04/2018 Descargar Descargar
IG107.2017.3 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 14/02/2018 Descargar Descargar
IG191.2017.1 Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 17/11/2017 Descargar  
IG107.2017.2 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 27/10/2017 Descargar Descargar
IG107.2017.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 19/10/2017 Descargar Descargar
IG229.2017.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 02/10/2017 Descargar Descargar
IG230.2017.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 14/07/2017 Descargar Descargar
IG166.2017.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización - 2º Requeremento 05/07/2017 Descargar  
IG233.2017.1 Axudas para novos emprendedores en zonas rurais (Galicia Rural Emprende) 05/07/2017 Descargar Descargar
IG223.2017.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia 08/06/2017 Descargar Descargar
IG166.2017.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 02/06/2017 Descargar Descargar
IG208.2017.1 Axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas 09/05/2017 Descargar Descargar
IG229.2016.1 Axudas do Igape a proxectos de formación industria 4.0 17/10/2016 Descargar Descargar
IG107.2016.1 Axudas do IGAPE para novos emprendedores (Galicia Emprende) 08/06/2016 Descargar Descargar
IG230.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 11/05/2016 Descargar Descargar
IG114.2016.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 15/04/2016 Descargar Descargar
IG208.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 11/04/2016 Descargar Descargar
IG223.2016.1 Premios e axudas aos proxectos piloto fábrica 4.0 en Galicia 30/03/2016 Descargar Descargar
IG158.2015.1 Axudas do Igape á promoción conxunta en mercados exteriores - Plan Primex 14/10/2015 Descargar Descargar
IG114.2015.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 17/04/2015 Descargar Descargar
IG107.2015.1 Axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas 26/03/2015 Descargar Descargar
IG213.2015.1 Axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos 24/03/2015 Descargar Descargar
IG194.2015.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 13/03/2015 Descargar Descargar
IG212.2015.1 Axudas a proxectos colaborativos de capacitación sectorial 12/03/2015 Descargar Descargar
IG194.2014.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 30/09/2014 Descargar Descargar
IG208.2014.1 Axudas do Igape de apoio aos organismos intermedios para internacionalización 23/09/2014 Descargar Descargar
IG114.2014.1 Axudas do Igape de apoio ás iniciativas abertas de difusión 20/05/2014 Descargar Descargar
IG174.2014.1 Axudas para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos 08/05/2014 Descargar Descargar
IG194.2013.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 08/11/2013 Descargar Descargar
IG114.2013.1 Apoio ás iniciativas abertas de difusión 30/09/2013 Descargar Descargar
IG103.2013.1
IG174.2013.1
Axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas 03/10/2013 Descargar Descargar
IG127.2013.1
IG129.2013.1
IG131.2013.1
IG132.2013.1
IG134.2013.1
IG135.2013.1
Programa INNOEMPRESA 2013 03/10/2013 Descargar Descargar

Compartir en redes sociais