Invest in Galicia é unha plataforma de asesoramento e información destinada a empresas non galegas con interese en investir por primeira vez na Comunidade. O seu obxectivo é axudar estas empresas no seu proceso de xestión e desenvolvemento do seu proxecto.

Página web Invest in Galicia

Os impulsores de proxectos de nova implantación en Galicia poderán dispoñer dos servizos gratuítos de información, asesoramento e acompañamento que necesiten no seu labor de busca de chan industrial necesario para o seu asentamento, así como na tarefa de procura de aliados locais ou na localización dos apoios institucionais

Axudas