Servizos de xardineria

Modelo de plan de negocio duhna empresa de servizos de xardinería adicada ao deseño de proxectos de xardinaría, mantemento de cardíns e zoas verdes, impartir formación especializada e a asistencia técnica e consultoría en paisaxismo.

Plan de negocio          Resumo executivo

Compartir en redes sociais