Planificación e xestión dos recursos humanos

Contén elementos teóricos e prácticos que fan referencia á planificación e xestión do persoal na empresa, tendo en conta a aprendizaxe de técnicas de selección, motivación, administración e retribución do equipo humano que a integra.

Planificación e xestión dos recursos humanos

Compartir en redes sociais