Guía básica de financiamento

Describe os princiais instrumentos financeiros do mercado, mostrando as súas características básicas e o uso máis idóneo en función das necesidades de cada proxecto de investimento ou gasto.

Guía básica de financiamento

Compartir en redes sociais