Dirección estratéxica empresarial

Este manual é unha introdución ás cinco áreas básicas de xestión da empresa: Dirección estratéxica, Dirección de marketing e comercial, Dirección de operacións, Dirección de control e xestión.

Dirección estratéxica empresarial

Compartir en redes sociais