Como elaborar o plan de comunicación

Recolle os principias ámbitos da comunicación dentro da empresa amosando as ferramentas e estratexias dispoñibles para a súa correcta xestión cara ao interior e o exterior da empresa.

Como elaborar o plan de comunicación

Anexo: Comunicación online: blog e microblog

Compartir en redes sociais