Como converter a miña empresa en exportadora

Recompila as pautas a seguir para a introdución dunha empresa na exportación.  Preséntanse casos prácticos para facilitar a comprensión e aplicación dos conceptos teóricos.

Como converter a miña empresa en exportadora

Compartir en redes sociais