Innovación: programas I+D+i internacionais

Como parte do programa Centro de Excelencia (cofinanciado polo IGAPE, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo), o IGAPE e a Fundación Escola de Organización Industrial  ofrecen un servizo gratuito consistente en:

  • Deteción e difusión de oportunidades de negocio de programas internacionais de innovación.
  • Análise e avaliación da oportunidade de participación da súa empresa nestes programas que inclúe, en caso positivo, a elaboración dun plan de actuación -folla de ruta personalizada-.
  • Talleres informativos das oportunidades estos programas.

             - Primeiro Taller de Innovación “Programas internacionais de I+D+i”, 26/02/2015 (10.00-13.00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Segundo Taller de Innovación "Programa instrumento peme", 12/03/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Terceiro Taller de Innovación "HORIZONTE 2020 Programas internacionais", 26/03/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Cuarto Taller de Innovación "HORIZONTE 2020 Claves preparación propostas", 16/04/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

 

Como punto de partiida, elaboráronse fichas informativas deste tipo de programas nas que se especifica -entre outra información- o tipo de beneficiario e sector obxectivo:

 

 Inscrición no centro de Axcelencia Avanzado:  xornadas.igape.es

 Prazas limitadas por orden de inscrición.


Temas relacionados: