Talleres y fichas

Como parte do programa Centro de Excelencia (cofinanciado polo IGAPE, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo), o IGAPE e a Fundación Escola de Organización Industrial  ofrecen un servizo gratuito consistente en:

  • Deteción e difusión de oportunidades de negocio de programas internacionais de innovación.
  • Análise e avaliación da oportunidade de participación da súa empresa nestes programas que inclúe, en caso positivo, a elaboración dun plan de actuación -folla de ruta personalizada-.
  • Talleres informativos das oportunidades estos programas.

             - Primeiro Taller de Innovación “Programas internacionais de I+D+i”, 26/02/2015 (10.00-13.00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Segundo Taller de Innovación "Programa instrumento peme", 12/03/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Terceiro Taller de Innovación "HORIZONTE 2020 Programas internacionais", 26/03/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Cuarto Taller de Innovación "HORIZONTE 2020 Claves preparación propostas", 16/04/2015 (10:00-13:00h) Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

Servizos de apoio á internacionalización a través deste mercado en colaboración con outros organismos.

Como parte do programa Centro de Excelencia (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e polo IGAPE), a Fundación Escola de Organización Industrial e o Igape ofrecen un servizo gratuíto consistente en:

  • Detección e difusión de oportunidades de negocio de licitacións de organismos multilaterais.
  • Análise e avaliación da oportunidade de participación da súa empresa nestes mercados que inclúe, en caso positivo, a elaboración dun plan de actuación -folla de ruta personalizada-.
  • Talleres informativos das oportunidades estos mercados.

             - Primeiro Taller de Licitacións Internacionais: “As oportunidades do mercado multilateral”, 19/02/2015 (10.00-13.00h). Edificio IGAPE. Santiago de Compostela.

             - Segundo Taller de Licitacións Internacionais: "As oportunidades no mercado multilateral. Aspectos financeiros" 05/03/2015 (10:00 -13:00h). Edificio IGAPE, Santiago de Compostela

             - Terceiro Taller de Licitacións Internacionais: "Elaboración de expresións de interese e de ofertas en Contratos de Servizos" ( 18/03/2015 (10:00- 13:00h). Edificio IGAPE, Santiago de Compostela

             - Cuarto Taller de Licitacións Internacionais: "Identificación de oportunidades e elaboración de ofertas en contratos de obras" , 09/04/2015 (10:00- 13:00h). Edificio IGAPE, Santiago de Compostela