Avais para pemes auxiliares do naval

Liña de avais do IGAPE para facilitar o acceso a financiamento operativo adicional, por parte das pequenas e medianas empresas auxiliares da construción naval, someténdose ás directrices horizontais e sectoriais ditadas pola Comisión Europea.

[Ver Ficha na base de axudas]

Compartir en redes sociais