Coñecer máis sobre a xestión empresarial

A xestión empresarial consiste na práctica de administrar unha empresa, termo que reúne a planificación, estratexia, organización, dirección, coordinación, control e análise do desenvolvemento empresarial.

O IGAPE conta con publicacións que permiten profundizar no coñecemento deste campo. Estas publicacións poden ser consultadas e descargadas en