Fórmulas e entidades de financiamento

Índice do artigo

As necesidades de financiamento de autónomos, microempresas e pequenas empresas son debidas, principalmente, á execución de investimentos en activos ou polo sostemento do fondo de manobra.  Para elo, deberán analizar as distintas opcións de produtos financeiros ós que poderían acceder para poder obter aquel nas mellores condicións

No mercado existen entidades e produtos que poden ser axeitados os proxectos empresariais e empresas segundo as súas características. Relación da oferta de financiamento que poden atopar os emprendedores: