Apoios para a elaboración dun plan de empresa

Unidade Galicia Emprende. Servizo de titoría
O IGAPE a través da Unidade Galicia Emprende pon a disposición dos emprendedores un equipo de titores que os acompañarán no proceso de elaboración do plan de empresa facilitándolle asesoramento e orientación na redacción e avaliación do seu proxecto empresarial.
Para solicitar este servizo é necesario entrar no portal da Unidade Galicia Emprende, rexistrarse e demandar o apoio para a elaboración do plan de empresa.
Recursos e ferramentas para elaborar o plan de empresa
O IGAPE, conta cunha serie de recursos que poden consultarse e empregarse para poder elaborar o plan de empresa e xestionar a súa posta en marcha:
• Índice de plan de negocio
• Índice de plan de negocio resumido
• Ferramenta para elaborar o plan económico e financeiro. Programa Viable2020
• Manuais para emprendedores
• Exemplos de plan de negocio
• Puntos de asesoramento empresarial para tramitar a creación da empresa