Situación comercial das provincias galegas en 2011

Este informe reflicte a situación comercial de Galicia por provincias ao longo de 2011, en termos de exportación e importación por sectores de maior actividade.

Elaborado por: Observatorio de internacionalización con datos de Estacom.

Compartir en redes sociais