Principais socios comerciais das provincias de Galicia

No presente informe elabórase unha lista dos principais socios comerciais das provincias galegas ao longo dos primeiros meses de 2012.  Elaborado por: Observatorio de Internacionalización.

Esta análise permite coñecer os principais países de destino das exportacións galegas por provincia así como os países de orixe que máis importacións concentran nas provincias galegas e establecer unha comparación cos datos mostrados no informe de 2011.

 

Compartir en redes sociais