Produtos españois que triunfan no exterior

Produtos españois que triunfan no exterior, na balanza comercial agroalimentaria, que comprende os 24 primeiros capítulos do arancel, rexistrou en 2011 un superávit de 3.155.825 millóns de euros e un ratio de cobertura de 111,22%.

 

A crise económica non impediu que se manteña a vontade exportadora do noso sector agroalimentario, que nos últimos catorce anos contou cun saldo positivo na balanza comercial.

Compartir en redes sociais