Situación comercial das provincias de Galicia. Segundo trimestre 2012

O documento elaborado polo Observatorio de Internacional titulado "Situación comercial das provincias de Galicia Segundo trimestre 2012" reflexa a situación comercial das diferentes provincias galegas durante o período seleccionado, segundo trimestre do 2012.

Os dous apartados principais que se abordan nel son:

 

  • Exportacións e Importacións das provincias de Galicia segundo trimestre 2012
  • Saldo e cobertura das provincias de Galicia segundo trimestre 2012
 

Compartir en redes sociais