Información de mercados e cooperación empresarial

Información de mercados e cooperación empresarial

Programa Cooperex, Observatorio de internacionalización, Exportación Galega.

Base de intelixencia de mercados co ánimo de axudar as empresas galegas no seu proceso de internacionalización. Indicadores de internacionalización, oportunidades de negocio, informes rexión, sectores, etc.

Servizos para facilitar a cooperación empresarial para proxectos de internacionalización, información sobre oportunidades de negocio internacionais que demanden produtos ou servizos galegos,  fomento da competitividade empresarial ao longo de 40 países (Enterprise Europe Network), bases de datos de empresas exportadoras galegas.