Convocatorias

 

Convocatoria selección xefe/a da Unidade de Operacións

[15/03/2019] Resolución do 7 de marzo de 2019 pola que se convoca un posto de persoal directivo para a súa cobertura (xefe/a da unidade de operacións). [Descargar]

[03/04/2019] Resolución do 27 de marzo de 2019 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións). [Descargar]

[10/04/2019] Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba e se fai pública a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións). [Descargar]

[16/04/2019] Resolución do 16 de abril de 2019 pola que se aproba e se fai pública a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións). [Descargar]

[23/04/2019] Resolución do 23 de abril de 2019 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións), convocado pola Resolución do do 7 de marzo de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 53 do venres, 15 de marzo de 2019. Puntuacións provisionais 1ª fase. [Descargar]

[29/04/2019] Resolución do 29 de abril de 2019 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións), convocado pola Resolución do 7 de marzo de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 53 do venres, 15 de marzo de 2019. Puntuacións definitivas 1ª fase. [Descargar]

[02/05/2019] Resolución do 2 de maio de 2019 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións), convocado pola Resolución do 7 de marzo de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 53 do venres, 15 de marzo de 2019. Puntuacións provisionais do proceso de selección. [Descargar]

[20/05/2019] Resolución do 20 de maio de 2019 pola que se resolve o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da unidade de operacións). [Descargar]

 

Convocatoria selección director/a da Área de Financiamento

[2/08/2017] Resolución do 2 de agosto de 2017 pola que se aproba e se fai pública a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento). [Descargar]

[8/08/2017] Resolución do 8 de agosto de 2017 pola que se aproba e se fai pública a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento). [Descargar]

[10/08/2017] Resolución do 10 de agosto de 2017 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento). [Descargar]

[13/09/2017] Resolución do 13 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017. [Descargar]

[19/09/2017] Resolución do 19 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017. Puntuacións definitivas 1ª fase. [Descargar]

[22/09/2017] Resolución do 22 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017. Puntuacións provisionais do proceso de selección. [Descargar]

[28/09/2017] Resolución do 28 de setembro de 2017 pola que se resolve o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Financiamento). [Descargar]

 

Convocatoria selección director/a da Área de Internacionalización

[2/08/2017] Resolución do 2 de agosto de 2017 pola que se aproba e se fai pública a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización). [Descargar]

[8/08/2017] Resolución do 8 de agosto de 2017 pola que se aproba e se fai pública a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización). [Descargar]

[10/08/2017] Resolución do 10 de agosto de 2017 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización). [Descargar]

[13/09/2017] Resolución do 13 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017.[Descargar]

[19/09/2017] Resolución do 19 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017. Puntuacións definitivas 1ª fase. [Descargar]

[22/09/2017] Resolución do 22 de setembro de 2017 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización), convocado pola Resolución do 30 de xuño de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia número 133 do xoves, 13 de xullo de 2017. Puntuacións provisionais do proceso de selección. [Descargar]

[28/09/2017] Resolución do 28 de setembro de 2017 pola que se resolve o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (director/a da Área de Internacionalización). [Descargar]

 

Convocatoria selección dun posto de oficial administrativa/o (Pechado)

[29/03/2017] Anuncio selección dun oficial administrativo/a polo Igape. [Descargar]

[25/04/2017] Resolución do 25 de abril de 2017 do Tribunal de selección designado no proceso selectivo para a contratación dun oficial administrativo/a mediante contrato de remuda, pola que se publica a lista provisional coas puntuacións trala baremación de méritos. [Descargar]

[5/05/2017] Resolución do 5 de maio de 2017 do Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica pola que se resolve o proceso selectivo para a contratación dun oficial administrativo/a mediante contrato de remuda. [Descargar]

 

Compartir en redes sociais