A que me obriga a Lei Orgánica de Protección de Datos

O caderno recolle aspectos básicos da xestión e aplicación da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal nas empresas.  Explícanse de forma sinxela os principais aspectos que regula a norma ademais de presentar modelos tipo para algunha das accións que se deben realizar.

A que me obriga a LOPD

 

Compartir en redes sociais