Conceptos básicos de tesouraría

O caderno trasmite a importancia da tesouraría e a necesidade de operar planificando os cobros e os pagos, aportando suxerencias que permitan aos empresarios xestionala da mellor maneira posible.

Conceptos básicos de tesouraría

 

Compartir en redes sociais