Como elaborar a análise DAFO

O cuaderno describe o proceso de elaboración e deseño dunha matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas e Oportunidades).

Elaborar a análise DAFO

 

Compartir en redes sociais