Utiliza as TIC para fortalecer a túa empresa

O caderno analiza a utilidade e aplicación das TIC nas pequenas e medianas empresas. Examinando o seu uso en ámbitos como a comunicación e mercadotenia, xestión de procesos, ou o aproveitamento da Web da empresa.

Utilizar as TIC para fortalecer a túa empresa

 

Compartir en redes sociais