Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.

Base de datos de expertos en comercio exterior con experiencia contrastada en servizos de apoio á internacionalización e con amplos coñecementos do mercado do país de situación.