Formas xurídicas e trámites

As fichas informativas amosan as distintas formas xurídicas polas que pode optar un emprendedor no momento de constituír a empresa, comparando as características principais de cada unha delas, e describindo os trámites necesarios para a súa posta en marcha.

Fichas informativas

BENVIDO AOS PUNTOS PAE PRESENCIAIS DO IGAPE

Creamos a súa empresa de manera rápida, sen papeis, sen desprazamentos inncesarios

Nos Puntos de Asesoramento ò Emprendedor (PAE), prestamos de forma sinxela e clara servizos de asesoramento e información na definición das súas iniciativas empresariais e durante os primeiros anos de actividade e tamén realizamos os trámites administrativos necesarios para a constitución da súa empresa.