Incentivos económicos rexionais

Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.

[Ver Ficha na base de axudas]

 

Compartir en redes sociais